MI Trade, s.r.o. je spoločnos poskytujúca komplexné obchodno-servisné služby v oblasti informačných technológií, kamerových systémov a zabezpečovacej techniky. Od svojho vzniku v r. 1999 sa spoločnos etablovala na trhu ako systémový integrátor, spájajúci inovatívne riešenia popredných svetových producentov HW a SW s pridanou hodnotou predstavujúcou vlastné know-how spoločnosti.

Hlavné činnosti spoločnosti:    

  • Dodávky výpočtovej techniky, príslušenstva a spotrebného materiálu
  • Projektovanie, dodávky a realizácie kamerových a zabezpečovacích systémov                 na základe licencie č. PT001454 udelenej MV SR v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. 
  • Projektovanie a realizácia sietí LAN a WAN
  • Autorizovaný záručný a pozáručný servis
  • Systémová integrácia, realizácia projektov na kžúč
  • Bezpečnos informačných systémov
  • Komplexný, alebo čiastkový outsorcing informačných systémov
  • Poradenská, konzultačná a školitežská činnos